Digitalizace

V České republice nyní probíhá proces digitalizace pozemního televizního a radiového vysílání. Digitální příjem dává uživateli lepší obraz a v budoucnu i přídavné služby, které budou fungovat interaktivně. Digitální příjem je speciální problematika zahrnující několik komponent a spousty technologií a funkcí. Chcete-li pouze přejít z analogového na digitální vysílání stačí zakoupit patřičný set-top-box. Chcete-li využívat všechny funkce a možnosti spojené s digitálním vysíláním, je třeba se dostat do problematiky digitalizace hlouběji.

Digitalizace

Pro vyřešení digitalizace v ČR máte několik možností. Tou první je zakoupení již výše zmíněného set-top-boxu pro příjem signálu pozemního digitálního vysílání (ještě není zcela pokryta ČR). Tato varianta je jedna z nejlevnějších a nejrychlejších. Druhou možností je pořízení satelitního kompletu s přístupovou kartou pro příjem českých a slovenských programů. Na výběr máte dva poskytovatele satelitního příjmu Skylink nebo CS link. Tato možnost vyřešení digitalizace je sice o něco finančně náročnější, ale její výhody zcela jistě převyšují. U satelitního příjmu je větší programová nabídka a dostupnost po celé ČR. Navíc je možné programovou nabídku rozšiřovat o další placené programy např.: HBO, XXX nebo sportovní kanály.

Comments are closed.